Category Archives: Chưa được phân loại

BUỔI HỌP GIỮA BAN TỔ CHỨC VÀ THÍ SINH CUỘC THI VNSBC 2018

Ngày 22/10/2108, tại công ty Tân Nhất Hương đã diễn ra buổi họp giữa BTC và các thí sinh tham gia cuộc thi VNSBC 2018. Tại buổi gặp mặt,  BTC đã phổ biến đến thí sinh thể chế cuộc thi, các loại nguyên liệu, dụng cụ, máy móc và giải đáp các thắc mắc của […]